DSSmith Kaysersberg > Spoločnosť > Siet & klúcové faktory > DS Smith Carton Plastico

DS Smith Carton Plastico

Počet zamestnancov : 40

História :
1990 : Zriadenie spoločnosti Carton Plastico
2001 : Prevzatie Skupinou DS Smith. Investície do lisovacej linky a spracovatelského zariadenia.

Používané technológie : Lisovanie polypropylénovej plachty

Výroba : 1300T materiálov vyrobených v 2008

Vyrábané produkty : Akylux®, Carton Plastico®, plastové plachty pre stavebný, grafický priemysel a vratné obaly jednorazové obaly.