DSSmith Kaysersberg > Spoločnosť > Siet & klúcové faktory > DS Smith Correx

Ds Smith Correx

DS Smith Correx

Počet zamestnancov : 70

História :
1972 : spustenie výroby v meste Southend s jednou lisovacou linkou
1975 : Zriadenie závodu v Gloucesteri
1989 : Nadobudnutie spoločnosti Correx Plastics Skupinou DS Smith
1995 : Correx sa stáva súčasťou spoločnosti Kaysersberg Plastics

Používané technológie : Lisovanie polypropylénových dvojvrstvových plachiet

Zariadenie : 3 lisovacie linky

Výroba : 4000T materiálov vyrobených v 2008

Vyrábané produkty : plastové plachty Correx® pre stavebný a grafický priemysel, vratné obaly a jednorazové obaly