DSSmith Kaysersberg > Spoločnosť > Siet & klúcové faktory > DS Smith Ducaplast

Ds Smith Ducaplast

DS Smith Ducaplast

Počet zamestnancov : 40

História :
1993 : Založenie spoločnosti Ducaplast, prepravky nápojov vyrobené vstrekovaním a špecialista na na horné časti.
1995 : Napojenie na Skupinu DS Smith. Investície do lisovacej linky, zariadenia na tvorbu termoplastov a do vstrekovacieho zariadenia.
V súčasnosti je spolocnost Ducaplast špecialista na vratné prepravné kontajnery.

Používané technológie : Lisovanie, tvarovanie dvojvrstvových tabúľ za tepla, nízkotlakové vstrekovanie.

Vyrábané produkty : Hyrack, Stack-Up, Uni-Pak, K-Pak, sortiment plastových paliet, vratné prepravné kontajnery a iné plastové súčasti.