DSSmith Kaysersberg > Spoločnosť > Siet & klúcové faktory > DS Smith Kaysersberg

DS Smith Kaysersberg

Počet zamestnancov: 180

História :
1972 : spustenie výroby Akylux - tabuľa PP v meste Kunheim
1974 : spustenie výroby Akyver - tabuľa PC v meste Kunheim
1985 : Presun Divízie na výrobu plastov (Plastics Division) z mesta Kunheim do Kaysersbergu
2008 : Rozšírenie linky o produkty Akyboard a Akyprint

Používané technológie : Lisovanie polypropylénových a polykarbonátových tabúľ

Zariadenie : 11 lisovacích liniek

Výroba : 19000T materiálov vyrobených v 2008

Vyrábané produkty : Akyver®, Akyprint®, Akylite®, Akyboard®, Akylux®, Akyplac®, Akyplen® plastové tabule, pre stavebný a grafický priemysel, ratné balenia, jednorazové balenia, vystuženia do automobilového priemyslu.