DSSmith Kaysersberg > Spoločnosť > Siet & klúcové faktory > DS Smith Slovakia

Ds Smith Slovakia

DS Smith Slovakia

Počet zamestnancov : 30

História :
Jún 2007: Založenie spoločnosti DS Smith Slovakia
Máj 2008: Spustenie výstavby novej budovy v Hurbanove
Január 2009: Presun a spustenie 1. lisovacej linky
Február 2009: Presun centrály a všetkých operácií RTP do Hurbanova

Používané technológie : Lisovanie polypropylénovej tabule

Výroba : 2400T

Vyrábané produkty : Akylux®