DSSmith Kaysersberg > Spoločnosť > Úvod


Úvod

Spoločnosť Kaysersberg Plastics, ktorá je súčasťou divízie Plastics Division Skupiny DS Smith PLC, je uznávaná európska odborná spoločnosť na lisovanie, tvarovanie termoplastov a vstrekovanie.

Skupina DS Smith PLC patrí medzi:

  • hlavných svetových výrobcov dvojvrstvových obalov
  • hlavných európskych dodávateľov vratných plastových prepravných obalov
  • hlavné spoločnosti Veľkej Británie, ktoré zhromažďujú odpadový papier a výrobcov recyklovaného papiera a obalov z vlnitého materiálu
  • významných výrobcov obalov z vlnitého materiálu v Európe

S viac ako 30 ročnými skúsenosťami v oblasti lisovania plastov je spoločnosť Kaysersberg Plastics uznávaná v Európe pre svoje vývojové a inovačné kapacity a vysokokvalitné riešenia v oblasti obalov a balenia.

Naše vývojové a výskumné laboratórium, projektové pracoviská a obchodný tím pre celú Európu nám poskytujú odborné odborné viacúčelové znalosti trhov, čo nám umožnuje ponúkať plný sortiment plastových obalov a tabúľ pre grafický a stavebný priemysel.

Odborné znalosti nám umožnujú splnať potreby takých sektorov so širokým sortimentom ako je trh automobilový, farmaceutický, stavebný, grafický, elektronický, chemický, distribúcia do supermarketov a spracovateľsko-obchodný.

Naše rozsiahle zastúpenie v Európe nám umožnuje podporovať váš geografický rozvoj. Máme 6 výrobných a spracovateľských centier, vrátane štyroch lisovacích pracovísk vo Francúzsku, v Španielsku a na Slovensku, jedno pracovisko na lisovanie termoplastov a vstrekovanie v severnom Francúzsku a jedno pracovisko na spracovanie textilu v severozápadnom Francúzsku (netkaný polypropylén).

Spoločnosť Kaysersberg Plastics, inšpirovaná vašou rozmanitosťou...