DSSmith Kaysersberg > Vaše potreby > Projektová kancelária

bureau d'études

Projektová kancelária

Aby sme vedeli zabezpečiť a ponúknuť našim zákazníkom najvýhodnejšie možné riešenie sú naše projektové kancelárie vedené personálom, ktorý je kvalitne zaškolený v mnohých aspektoch balenia.

Pracovníci pracujú po celej Európe prostredníctvom sietí a sú vybavení najmodernejšími dostupnými nástrojmi.:

  • Počítačom podporovaný dizajn (Computer Aided Design - CAD (Catia, Solidworks) umožnuje spracovávanie digitálnych definícií DFN z rôznych počítačových nástrojov
  • Simulačný optimalizačný softvér
  • Digitálne prepojenie na bezpečný prenos údajov (ENX)
  • Rýchla prototypová konferencia
  • Skúšobné centrum (simulácia vibrácii pri preprave (vzduch, zem, odolnosť) stláčanie, simulácia naťahovania, skúška rázom...)

Tieto expertízy poskytujeme našim zákazníkom, aby sme im pomohli pri riešení náročných problémov!