DSSmith Kaysersberg > Vaše potreby > Partner vo vašom vývoji

qualité
qualité
qualité

Partner vo vašom vývoji

Naše technické a predajné tímy podporujú vývoj vašich produktov, a tak zabezpečujú, že riešenia, ktoré navrhujeme, ideálne splnajú vaše potreby.

Zákazník je prítomný v procese od vytvárania prototypov až po vytváranie systémov cez pilotný stupen a hodnotí technickú realizovateľnosť ponúkaného riešenia.

Príklady našich projektov:

FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL - Zákazník: Becton Dickinson
Vývoj perforovanej debny na umiestnenie naplnených sklenených striekačiek.
Výhody riešenia:

  • Hygienický dizajn, ktorý splna farmaceutické požiadavky
  • Zákaznícky komunikačný vektor vďaka dvojfarebnej sieťovej tlače
  • Tepelná stabilnosť debny počas sterilizačného stupna ETO
  • Dodávka v tvare plochých tabúľ, čo znamená úspory nákladov na prepravu

STAVEBNÍCTVO - Zákazník: Mabamure
Dizajn debnenej škatule Akylux®
Výhody riešenia:

  • Alternatíva existujúcich drevených alebo lepenkových riešení
  • Odolnosť voči vode, vlhkosti a tlaku betónu
  • Stavebnicovosť cez jej jednoduchosť a rýchle poskladanie
  • Úspora nákladov vďaka dodávky vo forme poskladaných škatúľ
  • Recyklovateľnosť polypropylénu
  • Bezpečnosť pri používaní na pracoviskách vďaka pevnému krytu

Termoplasty umožnujú široký rozsah aplikácií v mnohých rôznych sektoroch činnosti.
Zapojíme sa do štúdia vašich špecifikácií!